Nationaal Reglement voor Regelmatigheidsritten

Nationaal Reglement voor Regelmatigheidsritten

Gezien het gezamenlijke belang om de autosport met historische voertuigen in stand te houden, hebben de Federatie Historische Automobiel- en Motorfietsclubs (FEHAC) en de KNAC Nationale Autosport Federatie (KNAF) een Nationaal Reglement voor Regelmatigheidsritten (NRR) opgesteld. Dit reglement is opgesteld op basis van de regelgeving van de Féderation Internationale de l’Automobile (FIA) en Féderation Internationale Véhicules Anciens (FIVA). Het is van toepassing op alle nationale en internationale evenementen die in Nederland onder auspiciën van de FEHAC of KNAF georganiseerd, respectievelijk verreden worden.
Voor evenementen die vanuit Nederland georganiseerd, respectievelijk verreden worden en op de FIA- of FIVAkalender staan, geldt dat hiervoor tevens de FIA- respectievelijk FIVA-regelgeving van toepassing is.

Nationaal Reglement Regelmatigheidsritten 3.0Het NRR bestaat uit zowel bepalingen voor organisatoren als voor deelnemers. Het NRR kan in de loop van het kalenderjaar worden gewijzigd. Wijzigingen zullen gepubliceerd worden op de internetsites van de FEHAC (www.historischerallys.nl of www.fehac.nl) en van de KNAF (www.knaf.nl en www.knafrallysport.nl).

Een organisator van een regelmatigheidsrit behoeft in het Bijzonder Reglement van het evenement niet alle bepalingen uit het NRR op te nemen. Wanneer in het Bijzonder Reglement niet uitdrukkelijk wordt afgeweken van het NRR, gelden de bepalingen van het NRR.

Het complete Nationaal Reglement voor Regelmatigheidsritten, versie 3.0, is hier te downloaden.

Share this article with friends